Jdi na obsah Jdi na menu
 


High School Musical 2 - Gotta Go My Own Way (překlad)

JÍT SVOU VLASTNÍ CESTOU
VH:Troyi, poslouchej mě
Musím ti říct něco, co tíží mou mysl
Něco o nás
Nehledíc na události posledních dní
Život stále utíká
Jakkoliv se snažíme o nějaký plán
Nebyl nikdy dodržený
Je těžké to říct
Ale musím udělat to, co je pro mě nejlepší
Budeš OK…
 
Musím odejít a být tím, kdo jsem
Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
Musím jít svou vlastní cestou
 
Nechci odejít po tom všem
Ale moje naděje narazili
A teď sleduji jak upadají
Všechny barvy se stávají šedou
A je prostě příliš těžké sledovat
Jak to všechno bledne a ztrácí se
Odcházím dnes, protože
Musím udělat to, co je pro mě nejlepší
Budeš OK…
 
Musím odejít a být tím, kdo jsem
Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
Musím jít svou vlastní cestou
 
ZE: A co my?
Co to všechno, čím jsme si prošli?
VH: A co důvěra?
ZE: Víš, že jsem ti nikdy nechtěl ublížit
VH: A co já?
ZE: Co mám napravit?
VH: Musím odejít, ale
VH, ZE: Budeš mi chybět
 
VH: Takže
Musím odejít a být tím, kdo jsem
ZE: Proč musíš odejít?
VH: Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
ZE: Snažím se to pochopit
VH: Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
ZE: Chci, abys zůstala
VH: Chci jít svou vlastní cestou
I am Musím odejít a být tím, kdo jsem
ZE: A co my?
VH: Prostě sem nepatřím
Doufám, že to chápeš
ZE: Snažím se to pochopit
VH:Jednoho dne si najdeme svoje místo v tomhle světě
Ale teď
Musím jít svou vlastní cestou
Musím jít svou vlastní cestou
Musím jít svou vlastní cestou
 
 
 
VH = Vanessa Hudgens
ZE = zac Efron
 

High School Musical 2 - Gotta Go My Own Way

VH:Troy me listen
I gotta say what's in my mind
Something about us
Doesn't seem right these days
Life keeps getting in the way
Whenever we try, somehow the plan
Is always rearranged
It's so hard to say
But I've gotta do what's best for me
You'll be OK…
 
I've go to move on and be who I am
I just don't belong here
I hope you understand
We might find our place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own away
 
Don't wanna leave it all behind
But I get my hopes up
And I watch them fall everytime
Another colour turns to grey
And it's just too hard to watch it all
Slowly fade away
I'm leaving today 'cause
I've gotta do what's best for me
You'll be OK...
 
I've got to move on and be who I am
I just don't belong here
I hope you understand
We might find our place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own away
 
ZE: What about us?
What about everything we've been through?
VH: What about trust?
ZE: You know I never wanted to trust you
VH: And what about me?
ZE: What am I supposed to do?
VH: I gotta leave but
VH, ZE: I'll miss you
 
VH: So
I've got to move on and be who I am
ZE: Why do you have to go?
VH: I just don't belong here
I hope you understand
ZE: I'm trying to understand
VH: We might find our place in this world someday
But at least for now Ale teď
ZE: I want you to stay
VH: I wanna go my own way
I've got to move on and be who I am
ZE: What about us?
VH: I just don't belong here
I hope you understand
ZE: I'm trying to understand
VH:We might find our place in this world someday
But at least for now
I gotta go my own away
I gotta go my own away
I gotta go my own away
 
 
 
VH = Vanessa Hudgens
ZE = zac Efron

Nelly Furtado - Maneater (překlad)

ŽENA VAMP

Vem to zpátky, vem to zpátky…

Každý se dívá jen na mě, na mě

Když vcházím do dveří

Začínáte křičet

No tak, proč tu asi všichni jste?

Vyzývavě hněte tělem

Každý by si měl vykroutit krk

Šílenci, pojďte si už zatancovat

Chci vás všechny vidět na kolenou, na kolenou

Buď chcete být se mnou

Nebo být jako já!

Refrén:

Tahle žena vamp ti dá pořádně zabrat

Nutí tě utrácet

Toužit po její lásce

Ona je žena vamp

Nutí tě kupovat auta

Zruinovat platební karty

Nutí tě se do ní šíleně zamilovat

Ona je žena vamp, dá ti pořádně zabrat

Nutí tě utrácet

Toužit po její lásce

Ona je žena vamp

Nutí tě kupovat auta

Zruinovat platební karty

Přej si, abys ji nikdy nepotkal!

A když kráčí, kráčí vášnivě

Když mluví

Mluví, jako by byla se vším hotová

Když tě o něco požádá, chlapče

Tak to skutečně chce

I když ty jsi to ještě nikdy neviděl

Každý by si měl vykroutit krk

Šílenci, pojďte si už zatancovat

Uděláš všechno pro to

Aby sis ji udržel

Protože řekla

Že se s tebou bude milovat

Milovat pořádně dlouho!

Refrén (2x)

Ne, vůbec nikdy se s ní nesetkat!

Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!

Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!

Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!

Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!

Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!

Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!

Přej si, aby ses s ní vůbec nikdy nesetkal!

------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

Nelly Furtado - Maneater

Take it back, take it back…

Everybody look at me, me

I walk in the door

You start screaming

Come on everybody what chu here for?

Move your body around like a nympho

Everybody get your necks to crack around

All you crazy people, come on jump around

I want to see you all on your knees, knees

You either want to be with me

Or be me!

Chorus:

Maneater, make you work hard

Make you spend hard

Make you want all of her love

She's a maneater

Make you buy cars

Make you cut cards

Make you fall real hard in love

She's maneater, make you work hard

Make you spend hard

Make you want all of her love

She's a maneater

Make you buy cars

Make you cut cards

Wish you never ever met her at all!

And when she walks she walks with passion

When she falos

She talks like she can handle it

When she asks for something, boy

She means it

Even if you never ever seen it

Everybody get your necks to crack around

All you crazy people, come on jump around

You doing anything to

Keep her by your side

Because she said

She love you

Love you long time!

Chorus (2x)

No, never ever met her at all!

You wish never ever met her at all!

You wish never ever met her at all!

You wish never ever met her at all!

You wish never ever met her at all!

You wish never ever met her at all!

You wish never ever met her at all!

You wish never ever met her at all!

------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

Spice Girls - Headlines (Friendship Never Ends) (překlad)

TITULKY (PŘÁTELSTVÍ NIKDY NEKONČÍ)

Přesně teď je čas

Doplnit chybějící kousek

Udělat to společně

Díky vám cítím, že mi nic nechybí

Padáme do budoucnosti

A skrz zkreslující zrcadlo

Světlo svítí nad našima hlavama

A tak se to stane

Dostat se pod povrch

Dosáhnout až k duši

Tahle láska nic nepožaduje

Moje srdce mi to řeklo

Držím se svého hrdiny ( ahh ahh ahh)

S takovou vírou, že mohu létat

Síla snít

Udrží tuhle lásku naživu

Tak udělejme titulky hlasité a pravdivé

Chci říct světu, že vám to všechno dávám

Tak udělejme titulky hlasité a jasné

Ty nejlepší věci se najednou stanou

Když jste blízko

Když se ztratím, ty mě odvedeš domů

Vezmeš mě cestou do nebe

A nikdy to neopustíš (každý den)

Je to prosté, jako by na všem záleželo

Když jste blízko

(Záleželo, když jste blízko)

A je to tak krásný pocit

Každý zvon zazvoní

Pořád mě máš ráda a to mě rozezpívá

Mohu létat, chce se mi brečet

Chci, aby celý svět věděl

Že jsme spolu, no tak, baby, tak jdem

A slova, která ještě nebyla vyřčena

Budou padat na stránku

Vyjadřovat opravdové odevzdání

Je všechno, co potřebujeme říct

Tak udělejme titulky hlasité a pravdivé

(Řekni, že mě miluješ, a já řeknu, že tě taky miluju)

Chci říct světu, že vám to všechno dávám

(Jen si vzpomeň, co prostá slova dokážou)

Tak udělejme titulky hlasité a jasné

(Všechnu lásku, kterou mám, ti dám, můj příteli)

Ty nejlepší věci se najednou stanou

Když jste blízko

(Jen si vzpomeň, přátelství nikdy nekončí)

Když se ztratím, ty mě odvedeš domů

Vezmeš mě cestou do nebe

A nikdy to neopustíš (každý den)

Je to prosté, jako by na všem záleželo

Když jste blízko

(Záleželo, když jste blízko)

Řekni, že mě miluješ, a já řeknu, že tě taky miluju

Tak udělejme titulky pravdivé

(Jen si vzpomeň, co prostá slova dokážou)

Před tímto kouzelným stavem mysli se neschováš

(Cítím lásku, cítím, cítím lásku)

Když se ztratím, ty mě odvedeš domů

(Vím, že mě vezmeš cestou do nebe)

Vezmeš mě cestou do nebe

A nikdy to neopustíš

Je to prosté, jako by na všem záleželo

Když jste blízko

(Na všem záleží, opravdu záleží)

Tak udělejme titulky hlasité a pravdivé

(Cítím lásku, cítím, cítím lásku)

Tak udělejme titulky (protože to všechno dávám)

A dávám to všechno vám

Spice Girls - Headlines (Friendship Never Ends)

The time is now or never

To fit the missing piece

To take this on together

You make me feel complete

We fall into the future

And through the looking glass

The light shines over our heads

And so it comes to pass

To go beyond the surface

To reach into your soul

This love is not demanding

My heart has told me so

I hold on to my hero (ahh ahh ahh)

With faith enough to fly

The power to imagine

Will keep this love alive

Let's make the headlines loud and true

I wanna tell the world I'm givin' it all to you

Let's make the headlines loud and clear

The best things suddenly happen

When you are near

If I lost my way you'd carry me home

Take me all the way to heaven

Never leave it alone (every day)

And it's just like everything matters

When you are near

(Matters when you're near)

And it feels so good

Every bell's gonna ring

Your love is alive and it's makin' me sing

I could fly, wanna cry

Want the whole world to know

We are together, c'mon baby, let's go

And words yet to be spoken

Will fall upon the page

Spellin' out true devolution

Is all we need to say

Let's make the headlines loud and true

(Say you love me and I'll say I love you too)

I wanna tell the world I'm givin' it all to you

(Just remember what simple words can do)

Let's make the headlines loud and clear

(All the love I have I'll give to you my friend)

The best things suddenly happen

When you are near

(Just remember, friendship never ends)

If I lost my way you'd carry me home

Take me all the way to heaven

Never leave it alone (every day)

And it's just like everything matters

When you are near

(Matters when you're near)

Say you love me and I'll say I love you too

Let's make the headlines true this time

(Just remember what simple words can do)

There's no hiding from this magical state of mind

(I feel love, I feel, I feel love)

If I lost my way you'd carry me home

(I know you'd take me all the way to heaven)

Take me all the way to heaven

Never leave it alone

And it's just like everything matters

When you are near

(Ev'rything matters, it really matters)

Let's make the headlines loud and true

(I feel love, I feel, I feel love)

Let's make the headlines ('cuz I'm giving it all)

And I'm givin' it all to you

Alicia Keys - No One (překlad)

NIKDO

Chci tě prostě mít blízko sebe

Kde můžeš zůstat navždy

A můžeš si být jistý

Že se to bude jen zlepšovat

Refrén

Já a ty, společně

Skrz dny a noci

Nebojím se

Protože všechno bude v pořádku

Lidi pořád žvaní

Ať si klidně říkají, co chtějí

Ale všechno, co vím, je

Že všechno bude v pořádku

Nikdo, nikdo, nikdo

Nemůže změnit to, co cítím

Nikdo, nikdo, nikdo

Nemůže změnit to, co k tobě cítím

Tobě, tobě

Nemůže změnit to, co k tobě cítím

Když déšť padá dolů

A moje srdce je zraněné

Ty budeš stát pořád při mně

To vím jistě

Refrén

Nikdo, nikdo, nikdo

Nemůže změnit to, co cítím

Nikdo, nikdo, nikdo

Nemůže změnit to, co k tobě cítím

Tobě, tobě

Nemůže změnit to, co cítím

Vím, že někteří lidé hledají svět

Aby našli něco, jako máme my

Vím, že lidé budou zkoušet

Zkoušet předvídat

Něco tak reálného

Až do konce života

Říkám ti, že

Nikdo, nikdo, nikdo

Nemůže změnit to, co cítím

Nikdo, nikdo, nikdo

Nemůže změnit to, co k tobě cítím

Oh, oh, oh….

Alicia Keys - No One

I just want you close

Where you can stay forever

You can be sure

That it will only get better

Chorus

You and me, together

Through the days and nights

I don't worry 'cause

Everything's gonna be alright

People keep talking

They can say what they like jí

But all I know is

Everything's gonna be alright

No one, no one, no one

Can get in the way of what I'm feeling

No one, no one, no one

Can get in the way of what I feel for you

You, you

Can get in the way of what I feel for you

When the rain is pouring down

And my heart is hurting

You will always be around

This I know for certain

Chorus

No one, no one, no one

Can get in the way of what I'm feeling

No one, no one, no one

Can get in the way of what I feel for you

You, you

Can get in the way of what I feel

I know some people search the world

To find something like what we have

I know people will try

Try to divide

Something so real

So till the end of time

I'm telling you that

No one, no one, no one

Can get in the way of what I'm feeling

No one, no one, no one

Can get in the way of what I feel for you

Oh, oh, oh….

Pussycat Dolls - Beep (překlad)

PÍP

PD:Ha, ha-ha, ha-ha

Ha, ha-ha, ha

Ha-ha, ha-ha, ha-ha

Ha, ha-ha, ha

Refrén 1:

W:Je legrační, že muži

Myslí jen na…

Máš velké srdce

Ale já se dívám jen na tvoje…

Fakt nemáš prázdnou hlavu

Ale já se dívám jen na tvoje…

Děvče, přece to nebolí

Když se dívám na tvoje…

Refrén 2:

PD: Je mi absolutně fuk…

Že se díváš na moje…

Protože to vůbec nic neznamená

Když se díváš na moje…

Udělám si své věci

Najednou si hraješ se svým…

Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha

PD: Všichni kluci jsou stejný

Od sedmý třídy

Chtěj se mnou chodit

Snaží se (ha, ha-ha, ha, ha-ha)

Pořád plánují

Že budou mým jediným mužem

Chtěj mě držet v náručí

Chtějí (ha, ha-ha, ha, ha-ha)

Já jim dávám košem

Ale oni pořád přicházejí

Pořád mě zvou na rande

Ale tak to nechodí

Refrén 3:

PD: Protože oni chtějí jen

Chtějí jen moje, ha, ha-ha

Ha, ha-ha

Chtějí jen, co chtěj

Ale, na, ah-ah, na, ah-ah

Refrén 1

Refrén 2

PD: Nevíš, že ne

Neznamená ano, znamená ne

Tak vydrž, počkej chvilku

Dám ti dvě rady

Zaprvé, buď trpělivý

Netlač na pilu

Jako by ses nemohl dočkat

A za druhé, jsi prostě moc agresivní

Tak se snaž dostat svůj (ahh)

Víš, co vím já?

A já tam nechci jít

PD: Chtějí jen

Chtějí jen moje, ha, ha-ha

Ha, ha-ha

Chtějí jen, co chtěj

Ale, na, ah-ah, na, ah-ah

Refrén 1

Refrén 2

W:Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

PD:Ooh, pěkně jsi to zkazil, to ti řeknu

Chceš to tak, ale, oh dobře

Chlapče, to co pro mě máš

Je něco

Něco, co vůbec nepotřebuju

Oh!

Refrén 1

Refrén 2

Refrén 1

Refrén 2

PD = Pussycat Dolls

W = Will.I.Am.

Pussycat Dolls- Beep

 

PD:Ha, ha-ha, ha-ha

Ha, ha-ha, ha

Ha-ha, ha-ha, ha-ha

Ha, ha-ha, ha

Chorus 1:

W:It's funny how a man

Only thinks about the...

You got a real big heart

But I'm looking at your...

You got real big brains

But I'm looking at your...

Girl, there ain't no pain in me

Looking at your...

Chorus 2:

PD: I don't give a...

Keep looking at my...

'Cause it don't mean a thing

If you're looking at my...

I'm a do my thing

While you're playing with your...

Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha

PD: Every boy's the same

Since up in the seventh grade

They been trying to get with me

Trying to (ha, ha-ha, ha, ha-ha)

They always got a plan

To be my one and only man

Want to hold me with their hands

Want to (ha, ha-ha, ha, ha-ha)

I keep turning them down

But they always come around

Asking me to go around

That's not the way it's going down

Chorus 3:

PD: 'Cause they only want

Only want my, ha, ha-ha

Ha, ha-ha

Only want what they want

But, na, ah-ah, na, ah-ah

Chorus 1

Chorus 2

PD: You didn't know that no

Don't mean yes, it means no

So just hold up, wait a minute

Let me put my two cents in it

One, just be patient

Don't be rushing

Like you're anxious

And two, you're just too aggressive

So try to get your (ahh)

Do you know that I know?

And I don't want to go there

PD: Only want

Only want my, ha, ha-ha

Ha, ha-ha

Only want what they want

But, na, ah-ah, na, ah-ah

Chorus 1

Chorus 2

W:Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

Boomp-boomp, omp-omp

Boomp, boomp-boomp

PD:Ooh, you've got it bad I can tell

You want it bad, but oh well

Dude, what you got for me

Is something I

Something I don't need

Oh!

Chorus 1

Chorus 2

Chorus 1

Chorus 2

PD = Pussycat Dolls

W = Will.I.Am.

Plain White T's - Hey There Delilah (překlad)

HEJ, DELILAH

Hej, Delilah

Jak je v New Yorku?

Jsem tisíc mil daleko

Ale holka, dnes večer vypadáš tak krásně

Ano, opravdu

Times Square nemůže zářit tak jasně jako ty

Přísahám, že je to pravda

Hej, Delilah

Neboj se té vzdálenosti

Jsem tu pro tebe, když ti bude smutno

Dám ti tuhle písničku poslechnout ještě jednou

Zavři oči

Poslouchej můj hlas, za něj jsem se přestrojil

Jsem po tvém boku

Oh, to je to, co mi děláš (4x)

Co mi to děláš?

Hej, Delilah

Vím, že časy jsou stále horší

Ale prostě mi věř, holka

Jednoho dne zaplatím všechny své dluhy

Touhle kytarou

Bude nám dobře

Bude mít ten život, který jsme si vysnili

Moje slovo platí

Hej, Delilah

Musím ti toho ještě tolik říct

Jestli by ti každičká píseň, co jsem ti napsal

Vzala dech

Napsal bych to všechno

Ještě víc zamilovaně, jako jsi ty do mě

Měli bychom všechno

Oh, to je to, co mi děláš (4x)

Tisíc mil se zdá být děsně daleko

Ale existují letadla a vlaky a auta

Klidně bych za tebou šel pěšky

Kdyby to nešlo jinak

Naši přátelé by si z nás mohli dělat srandu

A my bychom se smáli s nimi

Protože víme

Že ani jeden z nich necítí to, co my

Delilah, můžu ti slíbit

Že až tohle přečkáme

Svět už nikdy nebude stejný jako dřív

A můžeš za to ty

Hej, Delilah

Buď hodná a ať se ti po mně nestýská

Ještě dva roky

A budeš mít po škole

A já budu dělat historii tak, jak jsem chtěl

Ty víš, že je to všechno kvůli tobě

Můžeme si dělat, co chceme

Hej, Delilah, tady to je

Tahle je pro tebe

Oh, to je to, co mi děláš (4x)

Co mi to děláš?

Oh, oh

Ooooohhhh

Oh, oh

Ooooooohhhhh

Oh, oh

Ooooohhhh

Oooooooohhhhh

Oh, oh

Plain White T's - Hey There Delilah

Hey there Delilah

What's it like in New York City?

I'm a thousand miles away

But girl tonight you look so pretty

Yes you do

Times Square can't shine as bright as you

I swear it's true

Hey there Delilah

Don't you worry about the distance

I'm right there if you get lonely

Give this song another listen

Close your eyes

Listen to my voice it's my disguise

I'm by your side

Oh, it's what you do to me (4x)

What you do to me?

Hey there Delilah

I know times are getting hard

But just believe me, girl

Someday I'll pay the bills

With this guitar

We'll have it good

We'll have the life we knew we would

My word is good

Hey there Delilah

I've got so much left to say

If every simple song I wrote to you

Would take your breath away

I'd write it all

Even more in love with me you'd fall

We'd have it all

Oh, it's what you do to me (4x)

A thousand miles seems pretty far

But they've got planes and trains and cars

I'd walk to you

If I had no other way

Our friends would all make fun of us

And we'll just laugh along

Because we know

That none of them have felt this way

Delilah, I can promise you

That by the time we get through

The world will never ever be the same

And you're to blame

Hey there Delilah

You be good and don't you miss me

Two more years

And you'll be done with school

And I'll be making history like I do

You know it's all because of you

We can do whatever we want to

Hey there Delilah, here's to you

This ones for you

Oh, it's what you do to me (4x)

What you do to me?

Oh, oh

Ooooohhhh

Oh, oh

Ooooooohhhhh

Oh, oh

Ooooohhhh

Oooooooohhhhh

Oh, oh

Timbaland feat. One Republic - Apologize (překlad)

OMLUVA

Visím na tvém laně

Které mě drží tři metry nad zemí

A slyším co říkáš

Ale nemůžu ze sebe vydat ani hlásku

Říkáš, že mě potřebuješ

Potom jdeš a odřízneš mě

Ale počkat

Říkáš, že je ti to líto

Nemyslíš si

Že se otočím a řeknu…

 

Je příliš pozdě na omluvu

Je příliš pozdě

Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu

Je příliš pozdě

 

Dal bych ti ještě jednu šanci

Klesám

Zraňuju se pro tebe

A potřebuju tě

Jako srdce potřebuje tlouct

(Ale to není nic nového)

Yeah, yeah

 

Miloval jsem tě se vší vášnivostí

Teď ale moje city ochladly

A ty říkáš: "Promiň"

Jako anděl

Z nebe, když chce, abych si myslel

Že jsi to ty

Ale mám obavy že…

 

Je příliš pozdě na omluvu

Je příliš pozdě

Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu

Je příliš pozdě

Woahooo woah

 

Je příliš pozdě na omluvu

Je příliš pozdě

Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu

Je příliš pozdě

Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu

Yeah, yeah

Řekl jsem, že je příliš pozdě na omluvu

Yeah

 

Visím na tvém laně

Které mě drží tři metry nad zemí

Timbaland feat. One Republic - Apologize

I'm holding on your rope

Got me ten feet off the ground

And I'm hearing what you say

But I just can't make a sound

You tell me that you need me

Then you go and cut me down

But wait

You tell me that you're sorry

Didn't think

I'd turn around and say..

 

That it's too late to apologize

It's too late

I said it's too late to apologize

It's too late

 

I'd take another chance

Take a fall

Take a shot for you

And I need you

Like a heart needs a beat

(But that's nothing new)

Yeah, yeah

 

I loved you with a fire red

Now it's turning blue

And you say: "Sorry"

Like the angel

Heaven let me think

Was you

But I'm afraid…

 

It's too late to apologize

It's too late

I said it's too late to apologize

It's too late

Woahooo woah

 

It's too late to apologize

It's too late

I said it's too late to apologize

It's too late

I said it's too late to apologize

Yeah, yeah

I said it's too late to apologize

Yeah

 

I'm holding on your rope

Got me ten feet off the ground

Timbaland feat.one republic-apologize

PRYČ

Zapomeneš na mě

Zapomeneš na mě

 

Existují dny

Kdy mám strach

Na všechny barvy, které jsi mi dala, zapomenu

Jsou noci

Kdy ležím bdělý

A myslím na náš slib

Který se pomalu rozlamuje

Obraz na zdi

Skoro bílý a prázdný

Povídka, kterou jsme si vymysleli

Pohasíná stále víc

Mělo by zůstat

Jako tehdy

Přece čas zabarvuje je víc

 

Refrén:

Pryč, pryč poslední otázko

A já vím, že ty dny jsou ztraceny

Je to pryč, nalézám nové cíle

Zase volnost - já vím, že existuje

V minulosti mlčení

 

Poslední letní den jsem ležel blízko

Naše stíny se zářivě odráželi

Na mokrém dešti

Cesta domů byla těžká

Celé léto

Jsme vítězili

(A teď?)

Obraz na ruce byl hned namalován

Týdny nás dělali dospělými

Přece (přece)

Neexistovalo nic důležitějšího

Než náš poslední den

 

Refrén

 

A teď vzpomínám

Myslím na tebe

Myslím na naše léto a ptám se sám sebe

Kde teď jsi

Jak teď jsi a jak se směješ

Jak pláčeš

Jak spíš

Jak křičíš

Taky myslíš

A vzpomínáš na náš společný čas?

Pak se přece objevím

Zalapám po vzduchu

A bude mi jasné

Že náš čas je pryč

I když to nejlepší už bylo

A vítr

Už přináší další zimu

Uložím si tě takovou, jaká jsi byla

Jako nejkrásnější letní den

 

Refrén

Nevada Tan - Vorbei

Bis du mich vergisst

Bis du mich vergisst

 

Es gibt Tage

Da hab ich Angst

All die Farben zu vergessen, die du mir gabst

Es gibt Nächte

Da lieg ich wach

Und denk an unser Versprechen

Das langsam zerbrach

Das Bild an der Wand

Fast weiß und leer

Die Geschichte die wir malten

Verblasst immer mehr

Es sollte bleiben

Wie damals

Doch die Zeit verfärbt sie zu sehr

 

Refrain:

Vorbei, vorbei die letzte Frage

Und ich weiß, verloren sind die Tage

Es ist vorbei, ich finde neue Ziele

Wieder frei - ich weiß es gibt so viele

Die Vergangenheit schweigt

 

Der letzte Sommertag lag nah

Unsere Schatten spiegelten

Sich auf regennassen Schienen

Der Weg nach Hause war hart

Einen ganzen Sommer

Lang hatten wir gesiegt

(Und jetzt?)

Das Bild in der Hand war grad gemalt

Die Wochen machten uns erwachsen

Doch (doch)

Es gab nichts wichtigeres

Als unsern letzten Tag

 

Refrain

 

Und jetzt denk ich zurück

Und denke an dich

Denk an unseren Sommer und frag mich

Wo du jetzt bist

Wie du jetzt bist und wie du lachst

Wie du weinst

Wie du schläfst

Wie du schreist

Denkst du ab

Und zu an unsre gemeinsame Zeit?

Doch dann tauche

Ich auf schnappe nach Luft

Und mir wird klar

Unsere Zeit ist vorbei

Auch wenn das die Beste war

Und dass der Wind

Schon den nächsten Winter bringt

Ich speicher dich ab so wie du warst

Als den schönsten Sommertag

 

Refrain

Pussycat Dolls - Wait A Minute (překlad)

POČKEJ CHVILKU

T: Všichni na světě, poslouchejte

Povím vám příběh

O své nejmilejší holce

(Počkej chvilku)

 

PD: Oh, ten můj je sexy, to je jistý

Musela jsem ho mít

Když vcházel do dveří

(Počkej chvilku)

 

T: Skoro mě přivedla k šílenství

Dělá divadýlko

Když ji nasazuju pouta

(Počkej chvilku)

 

PD: Soustředím se, ale ztrácím nad sebou kontrolu

Chce mě jenom kvůli mému tělu a duši

(Počkej chvilku)

 

Refrén:

T: Holka, proč se mnou takhle jednáš?

Bereš si všechny moje prachy

Nemůžeš přece takovýho chlápka

Jako jsem já, zavolat zpátky

(Počkej chvilku)

PD: Chlapče, proč se tak rozčiluješ?

Myslíš si, že když za mě platíš

Tak prostě všechno dostaneš

(Počkej chvilku)

 

PD: Starala jsem se o své záležitosti

Jen si tak tancovala

Přitáhl mou pozornost

Tak jsem mu dala šanci

(Počkej chvilku)

Zmínila jsem se o tom, že koupil bar?

Dala jsem mu svý číslo

Byl tak otravný

(Počkej chvilku)

Koupil mi nějaký věci

Který jsem ani nechtěla, nepotřebovala je

Spustil si džíny, jak jsem předpokládala

Abych před ním padla na kolena

(Počkej chvilku)

Pořád mi volal

Jako by mě znal

Nechával mi zprávy jako

"Víš, co mi dlužíš"

(Počkej chvilku)

 

Refrén (2x)

 

PD: Co máš za problém, taťko?

Zpomal

Proč vykládáš takový nesmysly?

Kazíš mi náladu

(Počkej chvilku)

Proč mě tak nervuješ?

Jako bych byla nějaká šlapka

Ale už dost otázek

Chci abys odešel

Takže táhni (táhni)

 

T: Hej, počkej

Chci si s tebou na minutku promluvit

Zmlkni, zmlkni

 

T: Miluju způsob

Jakým jsi namyšlená

Holka, tak už to víš

Ale mám pocit

Že mě nechceš

Že jdeš jen po mých penězích

 

PD: Baby, prosím, jsem v pohodě

Nejsem žádná z těch šlapek

Chci jen uskutečnit svý sny

Netoužím po diamantových prstenech

Tak už mi nevolej

(Počkej chvilku)

 

Refrén (2x)

 

PD: Podívej, nechci tvoje peníze

Yeah, viděla jsem jak jsi sem přijel

Ve svým cadillaku

Ale já nic takového nepotřebuju

I když má krásnou barvu

(Počkej chvilku)

 

PD: Jak jen ti říkají

Pan Cínový vojáček nebo tak nějak?

Podívej, nechci tvoje auta

Nechci tvoje šperky

Nemusíš to kupovat

Můžeš si to nechat

Počkej chvilku

Uh yeah, můžeš mi to všechno vrátit

 

 

 

T = Timbaland

PD = Pussycat Dolls

Pussycat Dolls - Wait A Minute

T: Everybody listen all over the world

I got a story

'Bout my favourite girl

(Wait a minute)

 

PD: Oh, my baby sexy for sure

I had to have him

When he walked through the door

(Wait a minute)

 

T: She was 'bout to drive me insane

She come with drama

While I'm giving her chains

(Wait a minute)

 

PD: I'm focused, but I'm losing control

He only wants me for my body and soul

(Wait a minute)

 

Chorus:

T: Girl, why you do me like that?

You take all my money

Can't even call

A player back

(Wait a minute)

PD: Boy, why you tripping like that?

You think 'cause you tricking

You get it just like that

(Wait a minute)

 

PD: Minding my business

I was doing my dance

Got my attention

So I gave him a chance

(Wait a minute)

Did I mention he was buying a bar?

Gave him my number

He was trying so hard

(Wait a minute)

Bought me some things

I didn't want, didn't need

Dropped down his jeans like I'm supposed

To drop to my knees

(Wait a minute)

He been blowing up my phone

Like he knew me

Been leaving messages

"You know what you owe me"

(Wait a minute)

 

Chorus (2x)

 

PD: What is your problem, daddy?

Slow your roll

Who you think you jiving?

You're disturbing my flow

(Wait a minute)

Why you be bugging?

Like I'm some kind of hoe

Got no more questions now

I want you to go

So break (break)

 

T: Hey, let me

Talk to you for a minute

Shut up, shut up

 

T: I love the way

You strut

Girl, you already know

But I'm feeling like

You don't want me

You just after my dough

 

PD: Baby, please, I'm fine

I'm not one of these hoes

Chasing dreams

Not diamond rings

So don't call me no more

(Wait a minute)

 

Chorus (2x)

 

PD: See, I don't want your money

Yeah, I seen you rolling up here

In your cadillac

But, I don't need all that

It is a nice colour though

(Wait a minute)

 

PD: What they call you

Mr. Tin man or something?

See, I don't want your cars

I don't want your jewellery

You can't buy this

So you can keep that

Wait a minute

Uh yeah, you can give me that back

 

 

 

 

T = Timbaland

PD = Pussycat Dolls

Tokio Hotel - An Deiner Seite (Ich Bin Da) (překlad)

NA TVÉ STRANĚ (JSEM TADY)

Nikdo neví, jak ti je

Není tu nikdo, kdo by ti rozuměl

Den byl pochmurný a osamocený

Píšeš o pomoc vlastní krví

Ačkoliv to pokaždé bolí

Otevřeš oči

Ale všechno zůstává stejné

 

Nechci rušit

A také nechci dlouho zůstávat

Jsem tady jenom, abych ti řekl

 

Refrén:

Jsem tady, když chceš

Rozhlédni se, potom mě uvidíš

Je úplně jedno, kde jsi

Když se mě chytneš, tak tě podržím

 

Tvůj život beze smyslu

Tvoje stíny vážící tuny

A všechno, co teď potřebuješ

Nemáš

Hledáš duhu

Leží před tebou mrtvá na podlaze

Zářila pro tebe tak dlouho, jak jen to šlo

 

Nechci rušit

A také nechci dlouho zůstávat

Jsem tady jenom, abych ti řekl

Nejsi sama

Jsem na tvé straně

 

Refrén

 

Když už světu přestáváš rozumět

A každý den mizí v nicotě

Když bouře nechce utichnout

A ty tu noc už víc nesneseš

Jsem tady, když chceš

Je úplně jedno, kde jsi

 

Na tvé straně, na malou chvíli…

 

Jsem tady

Jsem tady, když chceš

Jsem tady, je úplně jedno, kde jsi

Jsem tady, podívej se do sebe

Tam mě uvidíš

Jsem tady, když se mě chytneš

Tak tě podržím

Jsem tady, když chceš

Je úplně jedno, kde jsi

 

Na tvé straně, na malou chvíli

Nejsi sama

Tokio Hotel - An Deiner Seite (Ich Bin Da)

Keiner weiss, wies dir geht

Keiner da der dich versteht

Der Tag war dunkel und allein

Du schreibst Hilfe mit deinem Blut

Obwohl es immer wieder wehtut

Du machts die Augen auf

And alles bleibt gleich

 

Ich will nicht stör'n

Und ich will auch nicht zu lange bleiben

Ich bin nur hier um dir zu sagen

 

Chorus:

Ich bin da, wenn du willst

Schau dich um, dann siehst du mich

Ganz egal, wo du bist

Wenn du nach mir greifst, dann halt ich dich

 

Dein Leben sinnentleert

Deine Schatten tonnenschwer

Und alles, was du jetzt brauchst

Hast du nicht

Du suchst den Regenbogen

Er liegt tot vor dir am Boden

Er hat solang es ging gestrahlt nur für dich

 

Ich will nicht stern

Und ich will auch nicht zu lange bleiben

Ich bin nur hier um dir zu sagen

Du bist nicht alleine

Ich bin an deiner Seite

 

Chorus

 

Wenn du die Welt nicht mehr verstehst

Und jeder Tag im Nichts vergeht

Wenn sich der Sturm nicht mehr legt

Und du die Nacht nicht mehr erträgst

Ich bin da, wenn du willst

Ganz egal, wo du bist

 

An deiner Seite, nur eine Weile…

 

Ich bin da

Ich bin da, wenn du willst

Ich bin da, ganz egal, wo du bist

Ich bin da, schau in dich rein

Dann siehst du mich

Ich bin da, wenn du noch mir greifst

Denn halt ich dich

Ich bin da, wenn du willst

Ganz egal, wo du bist

 

An deiner Seite, nur eine Weile

Du bist nicht alleine

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood insistence plan

(AWawlOmilm, 9. 10. 2018 4:01)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-avant-rapport/